Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3419
Nhan đề: Giáo trình Luật quốc tế.Phần 1
Tác giả: Trần, Văn Thắng
Nguyễn, Trung Tín
Từ khoá: Giáo trình;Luật quốc tế
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3419
Bộ sưu tập:Nghiệp vụ giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa trong TMQT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-148-GT luat qte p12.pdf668.32 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.