Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3471
Nhan đề: 78 câu hỏi dành cho người lãnh đạo
Tác giả: Chrie, Clarke Epstein
Từ khoá: Kinh doanh;Nhà lãnh đạo
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tri Thức
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3471
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-132-78 cau hoi danh cho nha lanh dao.pdf1.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.