Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
60 bài luận tiếng anh thông dụng 38

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
60 bài luận tiếng anh thông dụng 2 3 0 3 5 4 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
NN -013-60 bai luan tieng anh thong dung.pdf 32

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 14
Hoa Kỳ 6
Trung Quốc 2
EU 1
Hung-ga-ri 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 14
Fremont 2
Houston 2
Chongqing 1
Fuzhou 1