Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
60 bài luận tiếng anh thông dụng 26

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019
60 bài luận tiếng anh thông dụng 4 4 0 2 3 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
NN -013-60 bai luan tieng anh thong dung.pdf 23

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 13
Hoa Kỳ 4
Trung Quốc 2
EU 1
Hung-ga-ri 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 13
Houston 2
Chongqing 1
Fremont 1
Fuzhou 1