Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3481
Nhan đề: Giáo trình quản trị và kinh doanh lữ hành. Chương 1-5
Tác giả: Nguyễn, Văn Mạnh
Phạm, Hồng Chương
Từ khoá: Giáo trình;Kinh doanh lữ hành;Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3481
Bộ sưu tập:191. Quản trị kinh doanh lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-109-GT QT kinh doanh lu hanh P1.pdf8.97 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.