Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3499
Nhan đề: Tạp chí khoa học giáo dục. Số 144. Tháng 9/2017
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Từ khoá: Tạp chí;Khoa học giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3499
Bộ sưu tập:500 - Khoa học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-028-TC Khoa hoc giao duc 144.pdf12.74 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.