Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tạp chí khoa học giáo dục. Số 144. Tháng 9/2017 28

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
Tạp chí khoa học giáo dục. Số 144. Tháng 9/2017 4 2 2 2 0 2 3

Tải tập tin

Lượt truy cập
TC-028-TC Khoa hoc giao duc 144.pdf 7

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 12
Trung Quốc 4
Hung-ga-ri 1
Việt Nam 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Ann Arbor 3
Fremont 3
Houston 3
Jacksonville 2
Chengdu 1
Chongqing 1
Hanoi 1
Ürümqi 1