Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3521
Nhan đề: Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Chương 4-6
Tác giả: Nguyễn, Văn Mạnh
Hoàng, Thị Lan Hương
Từ khoá: Giáo trình;Kinh doanh lữ hành;Kinh doanh khách sạn
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: ĐH Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3521
Bộ sưu tập:0160082 - Quản trị khu du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-096-GT QT kinh doanh khach san 2.pdf8.4 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.