Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 547

Tổng lượt truy cập theo tháng

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18 7 8 5 4 10 2

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 169

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 459
Hoa Kỳ 33
Đức 8
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Trung Quốc 3
Vương quốc Anh 2
Bờ Biển Ngà 1
Cộng hòa Séc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 445
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Wilmington 5
Mountain View 4
Ann Arbor 3
Bakersfield 3
Chicago 3
Denver 2
Quan 2