Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 550

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5 4 10 2 3 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 169

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 461
Hoa Kỳ 34
Đức 8
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Trung Quốc 3
Vương quốc Anh 2
Bờ Biển Ngà 1
Cộng hòa Séc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 447
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Wilmington 5
Ann Arbor 4
Mountain View 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Denver 2
Quan 2