Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 569

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10 2 3 0 8 6 5

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 207

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 470
Hoa Kỳ 43
Đức 8
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Trung Quốc 3
Vương quốc Anh 2
Bờ Biển Ngà 1
Cộng hòa Séc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 456
Scottsdale 9
Ann Arbor 7
Ho Chi Minh City 7
Mountain View 6
Wilmington 5
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Denver 2