Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 576

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 6 6 0 3 2 1

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 208

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 473
Hoa Kỳ 46
Đức 8
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Trung Quốc 3
Vương quốc Anh 2
Bờ Biển Ngà 1
Chi-lê 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 459
Scottsdale 9
Ann Arbor 7
Ho Chi Minh City 7
Mountain View 7
Wilmington 5
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Denver 2