Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 739

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 76 7 1 6 8 15 6

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 246

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 497
Hoa Kỳ 82
Trung Quốc 11
Đức 8
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Vương quốc Anh 4
Ma-lay-xi-a 4
Nhật Bản 3
Ca-na-đa 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 478
Philadelphia 21
Fremont 10
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Ho Chi Minh City 8
Mountain View 7
Wilmington 5
Houston 4
Bakersfield 3