Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 508

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11 6 7 13 2 9 15

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 162

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 440
Hoa Kỳ 23
Đức 7
Pháp 5
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 3
Bờ Biển Ngà 1
Trung Quốc 1
EU 1
Nhật Bản 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 428
Scottsdale 8
Ho Chi Minh City 6
Wilmington 5
Bakersfield 3
Denver 2
Mountain View 2
Quan 2
Saigon 2
Abidjan 1