Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 703

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1 14 5 5 4 76 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 230

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 497
Hoa Kỳ 58
Đức 8
Trung Quốc 7
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Vương quốc Anh 3
Ca-na-đa 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 478
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Ho Chi Minh City 8
Fremont 7
Mountain View 7
Wilmington 5
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3