Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 535

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2 9 18 7 8 5 4

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 167

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 454
Hoa Kỳ 32
Đức 8
Pháp 5
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 3
Trung Quốc 2
Bờ Biển Ngà 1
EU 1
Nhật Bản 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 441
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Wilmington 5
Mountain View 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Ann Arbor 2
Denver 2
Quan 2