Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 525

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7 13 2 9 18 7 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 164

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 453
Hoa Kỳ 27
Đức 7
Pháp 5
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 3
Bờ Biển Ngà 1
Trung Quốc 1
EU 1
Nhật Bản 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 440
Scottsdale 9
Ho Chi Minh City 7
Wilmington 5
Mountain View 4
Bakersfield 3
Denver 2
Quan 2
Saigon 2
Abidjan 1