Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 598

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1 1 7 3 4 1 6

Tải tập tin

Lượt truy cập
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.pdf 218

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 481
Hoa Kỳ 53
Đức 8
Pháp 6
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Trung Quốc 3
Vương quốc Anh 2
Bờ Biển Ngà 1
Chi-lê 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 466
Scottsdale 9
Ann Arbor 8
Ho Chi Minh City 7
Mountain View 7
Wilmington 5
Houston 4
Bakersfield 3
Chicago 3
Philadelphia 3