Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3631
Nhan đề: Ebook Bài tập toán cao cấp Tập 3
Tác giả: Nguyễn, Thủy Thanh
Từ khoá: Bài tập;Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3631
Bộ sưu tập:Mô hình toán kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-187-BT Toan cao cap t3.pdf1.92 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.