Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3639
Nhan đề: Quan hệ kinh tế quốc tế. Phần 3: chương 11-15
Tác giả: Võ, Thanh Thu
Từ khoá: Kinh tế quốc tế;Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3639
Bộ sưu tập:0160032 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-102-Quan he kinh te quoc te. Phan 3.pdf5.44 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.