Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3667
Nhan đề: Ký năng bán hàng hướng dẫn thực hành bán lẻ
Tác giả: Phan, Thanh Lâm
Từ khoá: Bán hàng;Kỹ năng bán hàng;Bán lẻ
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Phụ Nữ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3667
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-122-Ky nang ban hang huong dan thuc hanh ban le.pdf3.64 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.