Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3669
Nhan đề: 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ
Tác giả: Trương, Hảo
Lan Hương
Từ khoá: Bán hàng;Khuyến mãi;Bán lẻ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3669
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-120-99 phuong an khuyen mai dieu ky trong ban le.pdf4.55 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.