Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3671
Nhan đề: Đàm phán trong kinh doanh quốc tế. Phần 2: Kỹ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế
Tác giả: Đoàn, Thị Hồng Vân
Từ khoá: Đàm phán kinh doanh;Đàm phán kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3671
Bộ sưu tập:69. Đàm phán kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-130- Dam phan kinh doanh quoc te. Phan 2.pdf2.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.