Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3716
Nhan đề: Chăm sóc khách hàng: Phát huy lợi thế cạnh tranh
Tác giả: Viện Đại học mở OLA (Canada)
Từ khoá: Chăm sóc khách hàng;Khách hàng
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3716
Bộ sưu tập:Quản trị quan hệ KH

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-148- Cham soc khach hang.pdf27.28 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.