Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3718
Nhan đề: Đạt chất lượng: Bằng các phương pháp và công cụ nào
Tác giả: Viện Đại học mở OLA (Canada)
Từ khoá: Quản trị chất lượng;Chất lượng
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3718
Bộ sưu tập:187. Quản trị chất lượng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-150- Dat chat luong.pdf38.67 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.