Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3719
Nhan đề: Đánh giá chất lượng: Quy trình thực hiện như thế nào
Tác giả: Viện Đại học mở OLA (Canada)
Từ khoá: Đánh giá chất lượng;Quản trị chất lượng
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3719
Bộ sưu tập:187. Quản trị chất lượng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-151- Danh gia chat luong.pdf24.43 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.