Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3721
Nhan đề: Hoạch định và kiểm soát công việc: mọi việc trong tầm tay bạn
Tác giả: Viện Đại học mở OLA (Canada)
Từ khoá: Công việc;Hoạch định công việc
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3721
Bộ sưu tập:Hoạch định và tuyển dụng nhân sự

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-153- Hoach dinh va kiem soat cong viec.pdf28.02 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.