Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3727
Nhan đề: Giải quyết vấn đề: Công cụ và thủ pháp thiết yếu cho nhà quản lý
Tác giả: Viện Đại học mở OLA (Canada)
Từ khoá: Nhà quản lý;Giải quyết vấn đề
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3727
Bộ sưu tập:Kỹ năng lãnh đạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-159- Giai quyet van de.pdf27.56 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.