Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3743
Nhan đề: Tạp chí giáo dục số 419 tháng 12.2017
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Từ khoá: Tạp chí giáo dục;Giáo dục
Năm xuất bản: 2017-12
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3743
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-082- tap chi giao duc so 419 thang 12.2017.pdf3.97 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.