Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/38
Nhan đề: Hoạt động quản trị bán hàng tại công ty TNHH MTV Thực phẩm và đầu tư FOCOCEV
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/38
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Hoạt động quản trị lực bán hàng tại công ty TNHH MTV Thực phẩm và đầu tư FOCOCEV.pdf499.79 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.