Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3839
Nhan đề: Quy trình nghiệp vụ giao hàng hóa xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển tại công ty TNHH TM và tiếp vận Đại Dương Xanh miền Trung
Từ khoá: Giao nhận hàng hóa xuất khẩu;Đường biển;Đại Dương Xanh miền Trung
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3839
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-327-NT.BC.pdf712.56 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.