Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3842
Nhan đề: Quy trình giao hàng xuất khẩu đường biển theo phương thức nguyên container tại Công ty TNHH MTV Trung Nam Khánh
Từ khoá: Giao nhận hàng hóa xuất khẩu;Công ty TNHH MTV Trung Nam Khánh;Phương thức nguyên container
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3842
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-331-NT.BC.pdf841.28 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.