Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3843
Nhan đề: Quy trình khai báo hải quan điện tử đối với hàng nhập khẩu tại công ty TNHH một thành viên Đại Toàn Việt
Từ khoá: Khai báo hải quan;Hàng nhập khẩu;Công ty TNHH một thành viên Đại Toàn Việt
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3843
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-332-NT.BC.pdf4.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.