Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3845
Nhan đề: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển theophương thức FCL/FCL tại Vietranstimex Đà Nẵng
Từ khoá: Giao nhận hàng hóa nhập khẩu;Vietranstimex Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3845
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-334-NT.BC.pdf958.4 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.