Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3846
Nhan đề: Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc của công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam
Từ khoá: Hợp đồng xuất khẩu;Công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3846
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-335-NT.BC.pdf611.63 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.