Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3848
Nhan đề: Mức độ hài lòng đối với du lịch điện tử của Việt Nam: Sự so sánh với các nước Đông Nam Á khác
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiếu Hân
Từ khoá: Du lịch;Du lịch điện tử;Hài lòng trong du lịch điện tử;Hài lòng
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3848
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-100-Nguyen thi hieu han.pdf2.8 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.