Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3849
Nhan đề: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng thương mại - Bộ Công thương trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Phan, Thị Hoàng Lê
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học;Trường Cao đẳng Thương mại;Giảng viên
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3849
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-101-Phan thi hoang le.pdf1.33 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.