Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3850
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Thương mại
Tác giả: Dư, Thị Tuyết Nhung
Từ khoá: Nâng cao chất lượng;Đội ngũ giảng viên;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3850
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-102-Bia.Du thi tuyet nhung.pdf90.1 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
Ths-102-Du thi tuyet nhung.pdf985.56 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.