Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3853
Nhan đề: Công tác thu hút khách nội địa tại công ty du lịch Dacotours
Từ khoá: Thu hút khách;Công ty du lịch Dacotours;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3853
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-339-QD.BC.pdf690.49 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-339-QD.DC.pdf298.01 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.