Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3858
Nhan đề: Công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Đà Nẵng Riverside
Từ khoá: Tuyển dụng;Đãi ngộ nhân sự;Khách sạn Đà Nẵng Riverside
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3858
Bộ sưu tập:05. Quản trị kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-344-QD.DC.pdf617.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.