Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/386
Nhan đề: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV VATUCO.378
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/386
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV VATUCO.378.pdf1.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.