Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3889
Nhan đề: Thị trường chứng khoán: Phần 2
Tác giả: Lê, Văn Tư
Lê, Tùng Vân
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3889
Bộ sưu tập:Thị trường chứng khoán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-207-Thi trương p2.pdf22.1 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.