Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3909
Nhan đề: 22 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp: Phần 1
Tác giả: Võ, Văn Nhị
Từ khoá: Kế toán tài chính;Chuẩn mực kế toán
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3909
Bộ sưu tập:Kế toán tài chính DN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-215-22 ke toan p1.pdf12.3 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.