Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3969
Nhan đề: Tài chính công ty. Phần 1-2: Tài chính công ty, phân tích và đầu tư
Tác giả: Nguyễn, Minh Kiều
Từ khoá: Tài chính công ty;Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3969
Bộ sưu tập:Tài chính doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-192-tai chinh cong ty.Phan 1-2.pdf7.11 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.