Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3988
Nhan đề: ZAG đảo chiều
Tác giả: Marty, Neumeier
Từ khoá: Kinh doanh;Đảo chiều
Năm xuất bản: 2012
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3988
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 137 ZAG dao-chieu-marty-neumeier.pdf2 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.