Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3990
Nhan đề: Lập kế hoạch kinh doanh
Tác giả: Edward, Blackwell
Từ khoá: Kinh doanh;Lập kế hoạch kinh doanh
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3990
Bộ sưu tập:Lập kế hoạch kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-051- Lap ke hoach kinh doanh.pdf8.27 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.