Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3993
Nhan đề: 150 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ hành chính văn phòng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3993
Bộ sưu tập:Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CB-002-150 cau hoi van phong.pdf9.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.