Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 31305

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 4053 3051 4747 2541 52 153 33

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 27937
Hoa Kỳ 511
Nga 47
Trung Quốc 15
A1 10
EU 7
Pháp 5
Đức 4
Tây Ban Nha 4
Thụy Sĩ 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 24607
Saigon 633
Bình Thành 528
Ho Chi Minh City 405
Can Tho 391
Mountain View 385
Hai Phong 292
Da Nang 239
Dinh Cong 231
Quan 177