Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 31458

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp 52 153 49 28 93 16 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 28044
Hoa Kỳ 535
Nga 47
Trung Quốc 17
A1 10
Vương quốc Anh 8
EU 7
Pháp 7
Ý 5
Đức 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 24704
Saigon 634
Bình Thành 529
Ho Chi Minh City 407
Mountain View 400
Can Tho 391
Hai Phong 292
Da Nang 241
Dinh Cong 234
Quan 177