Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo Trình - Bài Giảng 2949

Tổng lượt truy cập theo tháng

October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018
Giáo Trình - Bài Giảng 33 60 26 39 0 19 26

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2561
Hoa Kỳ 98
Pháp 14
Trung Quốc 9
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2254
Saigon 54
Ho Chi Minh City 46
Mountain View 36
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 22
Can Tho 19
Phu Tho 17
Quan 17