Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng mềm 3206

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019
Kỹ năng mềm 11 12 14 4 19 15 16

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2748
Hoa Kỳ 130
Trung Quốc 17
Pháp 15
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Hàn Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2415
Saigon 57
Ho Chi Minh City 48
Mountain View 44
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 22
Can Tho 19
Da Nang 19
Nha Trang 17