Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo Trình - Bài Giảng 2865

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018
Giáo Trình - Bài Giảng 27 67 47 33 60 26 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2487
Hoa Kỳ 90
Pháp 14
Trung Quốc 9
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2187
Saigon 54
Ho Chi Minh City 46
Mountain View 33
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 21
Can Tho 19
Phu Tho 17
Quan 17