Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng mềm 2995

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018
Kỹ năng mềm 26 39 0 19 32 40 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2600
Hoa Kỳ 104
Pháp 14
Trung Quốc 9
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2281
Saigon 54
Ho Chi Minh City 47
Mountain View 40
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 22
Can Tho 19
Nha Trang 17
Phu Tho 17