Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng mềm 3148

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019
Kỹ năng mềm 10 4 83 17 11 12 10

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2717
Hoa Kỳ 124
Pháp 14
Trung Quốc 9
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2392
Saigon 56
Ho Chi Minh City 48
Mountain View 44
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 22
Can Tho 19
Nha Trang 17
Phu Tho 17