Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng mềm 3013

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018
Kỹ năng mềm 0 19 32 40 6 10 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2614
Hoa Kỳ 107
Pháp 14
Trung Quốc 9
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2293
Saigon 54
Ho Chi Minh City 47
Mountain View 42
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 22
Can Tho 19
Nha Trang 17
Phu Tho 17