Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kỹ năng mềm 3113

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
Kỹ năng mềm 32 40 6 10 4 83 15

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2706
Hoa Kỳ 113
Pháp 14
Trung Quốc 9
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Nhật Bản 5
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2384
Saigon 55
Ho Chi Minh City 47
Mountain View 43
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 22
Can Tho 19
Nha Trang 17
Phu Tho 17