Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo Trình - Bài Giảng 2733

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Giáo Trình - Bài Giảng 60 130 160 81 27 67 34

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2402
Hoa Kỳ 76
Pháp 7
Trung Quốc 5
Nhật Bản 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Nga 3
Đức 2
EU 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2114
Saigon 54
Ho Chi Minh City 40
Hai Phong 32
Dinh Cong 29
Mountain View 29
Bình Thành 21
Can Tho 19
Quan 17
Phu Tho 16