Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo Trình - Bài Giảng 2827

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Giáo Trình - Bài Giảng 160 81 27 67 47 33 48

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2456
Hoa Kỳ 88
Pháp 14
Vương quốc Anh 9
Ý 7
Trung Quốc 5
Nhật Bản 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2159
Saigon 54
Ho Chi Minh City 45
Mountain View 33
Hai Phong 32
Dinh Cong 30
Bình Thành 21
Can Tho 19
Quan 17
Phu Tho 16