Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4033
Nhan đề: 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo
Tác giả: Luc, Dupont
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4033
Bộ sưu tập:Quảng cáo và Khuyến mãi

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST-057-1001 y tuong dot pha trong quang cao.pdf355.92 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.