Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4041
Nhan đề: Giáo trình kinh tế môi trường
Tác giả: Hoàng, Xuân Cơ
Từ khoá: Kinh tế môi trường
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4041
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-140-kinhtemoitruong.pdf6.34 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.