Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 3490

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018
Tài liệu Học Tập 142 10 10 27 71 29 12

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 3022
Hoa Kỳ 126
Pháp 14
Ý 13
Nga 10
Trung Quốc 7
Vương quốc Anh 6
EU 4
Ai-len 4
Ma-lay-xi-a 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2655
Ho Chi Minh City 69
Nha Trang 60
Mountain View 49
Hai Phong 44
Saigon 40
Can Tho 24
Quan 23
Dinh Cong 17
Bình Thành 16