Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 3598

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Tài liệu Học Tập 27 71 29 46 32 42 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 3080
Hoa Kỳ 139
Pháp 14
Ý 13
Nga 10
Trung Quốc 7
Vương quốc Anh 6
EU 4
Ai-len 4
Nhật Bản 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2704
Ho Chi Minh City 70
Nha Trang 60
Mountain View 55
Hai Phong 44
Saigon 40
Can Tho 24
Quan 23
Dinh Cong 18
Bình Thành 17