Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 3349

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Tài liệu Học Tập 29 0 114 140 142 10 8

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2904
Hoa Kỳ 109
Pháp 14
Ý 13
Nga 8
Trung Quốc 7
Vương quốc Anh 6
EU 4
Ai-len 4
Ma-lay-xi-a 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2546
Ho Chi Minh City 67
Nha Trang 60
Hai Phong 44
Mountain View 40
Saigon 39
Can Tho 24
Quan 23
Dinh Cong 17
Ann Arbor 14