Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 2841

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Tài liệu Học Tập 104 111 90 68 72 72 75

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2451
Hoa Kỳ 78
Pháp 14
Ý 13
Vương quốc Anh 6
Trung Quốc 5
EU 4
Ai-len 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2180
Ho Chi Minh City 59
Hai Phong 43
Saigon 30
Mountain View 26
Can Tho 24
Quan 23
Dinh Cong 15
Nha Trang 13
Ann Arbor 12