Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 2914

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018
Tài liệu Học Tập 90 68 72 72 112 28 8

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2516
Hoa Kỳ 83
Pháp 14
Ý 13
Trung Quốc 7
Vương quốc Anh 6
EU 4
Ai-len 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2228
Ho Chi Minh City 62
Hai Phong 43
Saigon 31
Mountain View 30
Can Tho 24
Nha Trang 24
Quan 23
Dinh Cong 15
Ann Arbor 13