Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 2680

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Tài liệu Học Tập 70 83 104 111 90 68 58

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2339
Hoa Kỳ 65
Trung Quốc 5
Pháp 5
EU 4
Ai-len 4
Tây Ban Nha 3
Nhật Bản 3
Ma-lay-xi-a 3
Nga 3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2089
Ho Chi Minh City 57
Hai Phong 43
Saigon 29
Can Tho 24
Mountain View 23
Quan 23
Dinh Cong 13
Dong Nai 11
Vinh 11