Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 3415

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Tài liệu Học Tập 114 140 142 10 10 27 37

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2961
Hoa Kỳ 115
Pháp 14
Ý 13
Nga 10
Trung Quốc 7
Vương quốc Anh 6
EU 4
Ai-len 4
Ma-lay-xi-a 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2596
Ho Chi Minh City 69
Nha Trang 60
Hai Phong 44
Mountain View 41
Saigon 40
Can Tho 24
Quan 23
Dinh Cong 17
Bình Thành 15