Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu Học Tập 3310

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
Tài liệu Học Tập 112 28 29 0 114 140 121

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 2868
Hoa Kỳ 108
Pháp 14
Ý 13
Nga 8
Trung Quốc 7
Vương quốc Anh 6
EU 4
Ai-len 4
Ma-lay-xi-a 4

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 2512
Ho Chi Minh City 67
Nha Trang 58
Hai Phong 44
Mountain View 39
Saigon 39
Can Tho 24
Quan 23
Dinh Cong 17
Ann Arbor 14