Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4102
Nhan đề: Chiến lược đại dương xanh
Tác giả: W.Chan, Kim
Renée, Mauborgne
Từ khoá: Kinh doanh;Chiến lược;Đại dương xanh
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Tri Thức
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4102
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-141-Chien luoc dai duong xanh.pdf14.44 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.