Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4105
Nhan đề: Dạy con làm giàu T.1: Cha giàu cha nghèo, để không có tiền vẫn tạo ra tiền
Tác giả: Robert, Kiyosaki
Sharon, Lechter
Từ khoá: Dạy con làm giàu;Kỹ năng sống;Làm giàu;Tiền
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4105
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-017-Day con lam giay T.1.pdf1.18 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.