Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4106
Nhan đề: Dạy con làm giàu T.2: Sử dụng đồng vốn để được thỏa mái về tiền bạc
Tác giả: Robert, Kiyosaki
Sharon, Lechter
Từ khoá: Dạy con làm giàu;Kỹ năng sống;Làm giàu;Tiền bạc
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4106
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-018-Day con lam giay T.2.pdf2.71 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.