Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4114
Nhan đề: Dạy con làm giàu T.13: Nâng cao chỉ số IQ tài chính của bạn
Tác giả: Robert, Kiyosaki
Từ khoá: Dạy con làm giàu;Kỹ năng sống;Làm giàu;IQ;Tài chính
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4114
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-026-Day con lam giay T.13.pdf26.8 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.