Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4116
Nhan đề: 135 nghề ít vốn dễ làm
Tác giả: Võ Hồng
Thiện Lữ
Từ khoá: Nghề;Kinh doanh;Vốn
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4116
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 145 Nghe it von de lam.pdf6.67 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.