Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4159
Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2010
Từ khoá: Tin học đại cương;Tin học văn phòng;Word
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4159
Bộ sưu tập:Tin học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST 096 Giáo trình hướng dẫn sử dụng word 2010.pdf3.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.