Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4181
Nhan đề: Pháp luật đại cương
Tác giả: Lê, Minh Toàn
Từ khoá: Pháp luật đại cương;Pháp luật
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4181
Bộ sưu tập:Pháp luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST 107 phap luat dai cuong.pdf15.56 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.