Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4182
Nhan đề: Giáo trình pháp luật kinh tế
Tác giả: Nguyễn, Hợp Toàn
Từ khoá: Luật kinh tế;Giáo trình luật kinh tế
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4182
Bộ sưu tập:Luật kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST 108 Giao trinh phap luat kinh te.pdf24.3 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.